SignUp/Login
Nông Đức Mạnh : " Chúng ta phải tiêu diệt thành phần này trước khi tiến lên Xã hội Chủ nghĩa".
Hồ Văn Kỳ: Nông Đức Mạnh kiu: " Chúng ta phải tiêu diệt thành phần này trước khi tiến lên Xã hội Chủ nghĩa".